Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup na e-shopu Divecentrum.cz Obchodní podmínky Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou KONEČNÉ VČETNĚ DPH !!! A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny divecentrum.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny divecentrum.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. B. Reklamace 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny divecentrum.cz a platným právním řádem České republiky. 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu. 3. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád. C. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. V případě, že zákazník neplatil poštovné a balné bude sraženo z vracené částky a to ve výši 180,- Kč. Neposílejte zboží na dobírku. D. Závěrečná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Struktura by mohla být:

Oblast
Dodavatel
Uzavření smlouvy
Cena a náklady na dopravu
Doprava
Platba
Podmínky vrácení
Záruka
Další informace
*: s DPH, plus dopravné